Legal · Qliro

Senior Legal Counsel

Vill du verka i ett börsnoterat kreditmarknadsbolag med gränsöverskridande verksamhet i Norden och lyder under ett stort antal regelverk?

We usually respond within a week

Legal · Qliro

Senior Legal Counsel

Vill du verka i ett börsnoterat kreditmarknadsbolag med gränsöverskridande verksamhet i Norden och lyder under ett stort antal regelverk?

Loading application form